Econòmic

Al contrari que el carbó de llenya, les briquetes ECObrasa no necessiten flux d’aire per la seva combustió ni contacte físic entre elles per mantenir-se actives, el que permet que puguin ser colocades en una superfície sense fisures i escampades en una sola capa en comtes d’apilar-se. Aquestes característiques, unides a la seva lenta combustió (entre 2-3 hores) i el seu alt valor calorífic redueixen notablement el consum de carbó.

Comparativa Consum Carbó Vegetal & Ecobrasa

Depenen de l’exposició a l’aire i el tipus de barbacoa, 1kg. (33 briquetes) de ECObrasa equival a 2 o 2 1/2 Kg. de carbó de fusta tradizional. Estalvi de temps en manipulació, neteja i emmagatzematge són també ventatjes econòmiques adicionals.

Disposició Briquetes en 1 capa

Per una barbacoa domèstica, 1Kg. és suficient per 6 o 7 persones però la llarga duració de la brasa permet torrar per moltes més de forma continuada. 30 briquetes escampades ocupen una superfície aprox. de 30×30 cm.

A la gràfica següent observem el rendiment de ECObrasa contra alrtes marques de carbó.

Imagen1